Polityka jakości

EL-DRUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpośrednim przedstawicielem grupy Tele-Fonika Kable S.A. oraz dystrybutorem wiodących producentów krajowych i zagranicznych w branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Profil naszej działalności obejmuje m.in. sprzedaż:

 • przewodów elektroenergetycznych do układania na stałe,
 • kabli i przewodów,
 • osprzętu i elektronicznego,
 • osprzętu elektrotechnicznego.

Oprócz szerokiego asortymentu przewodów, oferujemy także wiele innych dobrych gatunkowo produktów, w tym np. materiały elektroizolacyjne. Dążymy do tego, aby być najchętniej wybieraną do współpracy hurtownią elektrotechniczną. Pragniemy umacniać wizerunek naszej firmy jako wiarygodnego i terminowego dostawcy, prowadzącego partnerskie i fachowe kontakty handlowe.

Naszym celem jest jednak przede wszystkim dostarczanie klientom towarów o najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie i w uzgodnionym terminie.

Przyjętą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań klientów,
 • ukierunkowanie uwagi wszystkich pracowników na spełnienie wymagań klienta,
 • wprowadzenie do sprzedaży produktów, spełniających wymogi najnowszych trendów technicznych,
 • stosowanie skutecznych metod komunikacji z klientami i interesariuszami,
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych,
 • ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników,
 • zapobieganie potencjalnym zagrożeniom jakości,
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych odnoszących się do przedsiębiorstwa,
 • podejmowanie działań doskonalących wynikających z analizy ryzyka, czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Jako Prezes Zarządu deklaruję pełne zaangażowanie w realizację celów jakości. Zapewniam, że Polityka jest zrozumiała i wdrożona, a także publicznie dostępna dla zainteresowanych stron. Deklaruję również przeznaczenie odpowiednich zasobów w ramach posiadanych środków do realizacji Polityki Jakości tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie wyznaczonych celów.

Maria M. Dratwia

Pliki do pobrania

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel