Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

EL-DRUT Sp. z o.o. ( dawniej EL-DRUT Hurtownia Elektrotechniczna Feliks Dratwia) realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych firmy EL-DRUT i partnerów” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest uruchomienie systemu B2B. Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego, ma na celu zaspokoić następujące potrzeby Firmy EL-DRUT Sp. z o.o.:

 • automatyzacja procesów biznesowych
 • zwiększenie efektywności w kluczowych procesach biznesowych:
  • sprzedaż towarów i materiałów
  • wysyłki towarów i materiałów
  • zakupy towarów i materiałów
  • magazynowanie towarów i materiałów
  • rozliczenia finansowe
  • analizy biznesowe
 • wykorzystanie technologii EDI w jednym z trzech procesów biznesowych,
 • zwiększenie efektywności ekonomicznej Firmy,

Realizacja projektu wywoła efekt dźwigni inwestycyjnej i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna,  i automatyzacja procesów biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji w polskich przedsiębiorstwach.

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-257/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

dotacja

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel