Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

EL-DRUT Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych firmy EL-DRUT i partnerów”  z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest uruchomienie systemu B2B. Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego, ma na celu zaspokoić następujące potrzeby firmy EL-DRUT Sp. z o.o.:

 • automatyzacja procesów biznesowych,
 • zwiększenie efektywności w kluczowych procesach biznesowych:
  • sprzedaż towarów i materiałów,
  • wysyłki towarów i materiałów,
  • zakupy towarów i materiałów,
  • magazynowanie towarów i materiałów,
  • rozliczenia finansowe,
  • analizy biznesowe,
 • wykorzystanie technologii EDI w jednym z trzech procesów biznesowych,
 • zwiększenie efektywności ekonomicznej firmy,

Realizacja projektu wywoła efekt dźwigni inwestycyjnej i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna  i automatyzacja procesów biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji w polskich przedsiębiorstwach.

Zasięg:  krajowy

Rynek docelowy:  Polska

Umowa o dofinansowanie  nr UDA-POIG.08.02.00-30-257/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

dotacja

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel