Materiały elektroizolacyjne – rodzaje


Materiały izolacyjne to tworzywa, które bardzo słabo przewodzą prąd elektryczny. Służą do izolowania przewodów elektrycznych i elementów maszyn lub urządzeń elektrycznych.


Materiały elektroizolacyjne można podzielić na kilka grup:


• Materiały mineralne – np.: azbest, mika, steatyt
• Materiały ceramiczne – np.: szkło, porcelana, kamionka
• Materiały bitumiczne – np.: asfalt
• Materiał włókniste – np. materiały lniane, bawełniane, papier, drewno
• Tworzywa sztuczne – np.: elastomery
• Materiały ciekłe – np.: oleje
• Materiały gazowe – np.: powietrze
• Lakiery powłokowe – są stosowane do izolowania przewodów nawojowych, blach na rdzenie magnetyczne i korpusów urządzeń elektrycznych


O możliwościach zastosowania danego materiału elektroizolacyjnego decyduje kilka czynników. Oto najważniejsze z nich:


• Opór właściwy – im jest mniejszy, tym mniejszy jest prąd upływowy.
• Wytrzymałość elektryczna – to inaczej odporność na przebicie. Im jest wyższa, tym cieńszą warstwę izolacyjną można zastosować.
• Współczynnik strat dielektrycznych. Im jest mniejszy, tym mniej się nagrzewa, a co za tym idzie – tym wolniej zużywa się izolacja w warunkach szybkozmiennych pól elektrycznych.
• Właściwości mechaniczne.
• Właściwości chemiczne.


Materiały elektroizolacyjne są bardzo ważne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo. Dzięki swoim właściwościom zatrzymują przewodność elektryczną, która w wielu przypadkach jest wysoce niepożądana. Potrzeba ich użycia występuje zawsze, gdy przewodnictwo mogłoby uszkodzić ludzi, urządzenia lub inne przedmioty.


W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo wiele różnych rodzajów materiałów elektroizolacyjnych, między innymi:

 


• Lakiery, które nadają się do impregnacji małych transformatorów, maszyn niskoobrotowych czy uzwojeń elektrycznych.
• Folię MYLAR, która może być używana w maszynach elektrycznych jako uzupełnienie głównej izolacji elektrycznej.
• Preszpan, czyli izolator wykonany z tektury, stosowany jest jako materiał elektroizolacyjny w silnikach elektrycznych niskiego napięcia i transformatorach.
• Koszulki OSPU wykonane z jedwabiu szklanego. Stosuje się je do izolacji przewodów w maszynach i urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.