Zaproszenie do zakupu licencji technologicznej

Zapraszamy do skorzystania z oferowanej przez firmę licencji na technologię zwiększania trwałości obręczy kół.

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-040/09-00, UDA-POIG.04.01.00-24-040/09-00 Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka.

Opracowana technologia polega na zastosowaniu specjalnej powłoki na obrzeżu koła powodującej zmniejszenie tarcia obrzeża koła o szynę. Nowatorskie rozwiązanie chronione jest patentem europejskim nr EP 2300242.

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel