Polityka jakości

EL-DRUT Winding Wires Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest bezpośrednim przedstawicielem grupy Tele-Fonika Kable S.A. oraz dystrybutorem wiodących producentów krajowych i zagranicznych w branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Profil naszej działalności to sprzedaż:

 • przewodów nawojowych i materiałów elektroizolacyjnych
 • przewodów elektroenergetycznych do układania na stałe
 • kabli i przewodów
 • osprzętu i elektronicznego
 • osprzętu elektrotechnicznego

Dążymy do tego, aby być najchętniej wybieraną do współpracy hurtownią elektrotechniczną. Pragniemy umacniać wizerunek naszej firmy jako wiarygodny i terminowy dostawca, prowadzący partnerskie kontakty handlowe.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom towarów o najwyższej jakości, w konkurencyjnej cenie i w uzgodnionym terminie.

Przyjętą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów;
 • ukierunkowanie uwagi wszystkich pracowników na znaczenie spełnienia wymagań Klienta;
 • wprowadzenie do sprzedaży asortymentów spełniających wymagania najnowszych trendów technicznych;
 • stosowanie skutecznych metod komunikacji z Klientami i Interesariuszami;
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych
 • ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników;
 • zapobieganie potencjalnym zagrożeniom jakości;
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych odnoszących się do przedsiębiorstwa;
 • podejmowanie działań doskonalących wynikająych z analizy ryzyka, czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Jako Prezes Zarządu deklaruję pełne zaangażowanie w realizację celów jakości. Zapewniam, że Polityka jest zrozumiała i wdrożona, jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron. Deklaruję również przeznaczenie odpowiednich zasobów w ramach posiadanych środków do realizacji Polityki Jakóści tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie wyznaczonych celów.

Maria M. Dratwia

Pliki do pobrania

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel